Kurskomposisjon, konseptutvikling og fasilitering

Jeg utvikler vanligvis foredrag/ kurs/ workshops i løpet av en dialog, som er grunnlaget for valg av metoder og mine kurskomposisjoner.

 

Noen konsepter på kurs/ foredrag/ workshops:

 

Resiliens - fremtidens kompetanse/ Å stå oppreist i bølger og storm

Å stå oppreist i stormfulle tider er ikke noe vi er født til – det er noe vi lærer i løpet av livet, og en ferdighet vi kan utvikle med mer bevissthet og trening.

Begrepet «resiliens» er opprinnelig fra fysikken og er blitt overført til psykologi. Begrepet defineres som et individs evne til å takle motvind og gå motbakker - som livet byr på (for eksempel stress på jobb, helseproblemer, vanskelige forhold og mye mer).

Vi ser på faktorene som støtter oppbyggingen av resiliens. Det er enkle effektive verktøy for å takle livet, og til å vokse med utfordringer.

 

Suksessfaktorer for å lykkes/ Å legge til ved rett kai

Suksess er ingen tilfeldighet. Suksess beror ikke bare på hardt arbeid og heller ikke på flaks.

Amerikanske og tyske undersøkelser viser at bruk av enkle prinsipper gjør at man lykkes. Kunnskap om suksessfaktorer er en kompetanse som fører til bedre resultater og mer overskudd.

Vi ser på faktorene som fører til suksess. Det presenteres enkle prinsipper og effektive verktøy som kan brukes i alle situasjoner i livet.

 

Å jobbe godt i forandringens tid/ Å flyte med strømmen

Muligheten til å reflektere over forandringer og utvikle en bedre forståelse av seg selv og andre i forandringsprosesser er noe som kan læres.

Å leve betyr å forandre seg og være med i fortløpende forandringsprosesser. Dette gjelder så vel i privatlivet som i arbeidslivet. Vi må være i konstant forandring for å møte fremtidens krav og alle må være med om de vil eller ei. Hva skjer med menneskene i forandring? Noen blir aktive og gjør det beste ut av det. Andre lar seg rive med og drukner. Atter andre vil ikke være med.

Vi ser på ulike måter å takle forandringer på, og utvikler verktøy til å tenke løsningsorientert og fremtidsrettet.